Garantinis aptarnavimas

Garantinis aptarnavimas

Jeigu norite registruoti prekę garantiniam aptarnavimui, užpildykite žemiau esančią formą. Jei norite registruoti daugiau nei vieną prekę užtenka vienos grąžinimo formos. Laukelyje „prekės pavadinimas“ įrašykite prekių pavadinimus išskirdami juos kableliu, atitinkamai taip pat ir „prekės kodas“.

    GRĄŽINIMO IR GARANTINIO APTARNAVIMO TAISYKLĖS