Pirkimo-pardavimo taisyklės

Store24.lt pirkimo - pardavimo taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šiomis pirkimo ir pardavimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) reglamentuojamos asmens (toliau – Pirkėjas), įsigyjančio prekes el. parduotuvėje ir Store24.lt (valdytoja MB „Parduotuvė internete“, toliau – Pardavėjas) tarpusavio teisės, pareigos ir atsakomybė bei kiti su prekių pirkimu – pardavimu susiję santykiai. Įsigydamas prekes el. parduotuvėje, Pirkėjas patvirtina, kad šias Taisykles jis supranta ir jų laikysis.

 1. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pirkėjas užsakydamas prekes el. parduotuvėje Store24.lt privalo nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį bei elektroninio pašto adresą.

2.2. Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami tik prekių pirkimo-pardavimo el. parduotuvėje Store24.lt tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti šios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

 1. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs prekę ir suformavęs užsakymą, kuriame nurodė visus užsakymui pateikti būtinus duomenis, susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“.

3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis yra archyvuojama MB „Parduotuvė internete“ duomenų bazėje.

 1. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje Store24.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis ir LR įstatymais ar kitais teisės aktais.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti el. parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui ne vėliau kaip per 14  dienų nuo prekių pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta dėl:

4.2.1. Garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterinių programų pardavimo, jei Vartotojas pažeidė pakuotės apsaugas.

4.2.2. Prekių, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo.

4.2.3. Kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

4.3. Pirkėjo teisė nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį yra įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (2014-07-22) dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo ir pačiomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, kuriomis Pirkėjas turi teisę pasinaudoti jeigu prekė nebuvo sugadinta ir (arba) nepasikeitė jos prekinė išvaizda, įpakavimas, ja nebuvo naudotasi.

 1. Pirkėjo pareigos

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir kitus su užsakymo įvykdymo susijusius mokėjimus ir priimti užsakytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas už el. parduotuvėje užsakytas prekes atsiskaito banko pavedimu, prisijungęs prie savo paskyros arba suvedęs mokėjimo kortelės duomenis priklausomai nuo užsakymo pateikimo metu pasirinkto apmokėjimo būdo. Prekės pristatomos tik Lietuvos teritorijoje. Atsiskaitydamas pavedimu, Pirkėjas privalo mokėjimo paskirties laukelyje nurodyti užsakymo numerį, kuris yra atsiunčiamas el. paštu Pirkėjui suformavus ir patvirtinus užsakymą.

5.3. Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją apie pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimą el. paštu info@store24.lt per 14 dienų nuo daikto pristatymo datos, kai parduodamas daiktas ir nuo sutarties sudarymo datos, kai teikiamos paslaugos.

5.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys Pirkėjas privalo apie tai informuoti Pardavėją el. paštu info@store24.lt.

5.5. Pirkėjas privalo laikytis šių Taisyklių bei LR teisės aktuose numatytų reikalavimų.

 1. Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas mėgina pakenkti ar pakenkia stabiliam el. parduotuvės veikimui ar yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiima neleistina veikla, t.y. iš esmės pažeidžia šias Taisykles, Pardavėjas be išankstinio įspėjimo turi teisę nutraukti galiojančias pirkimo-pardavimo sutartis.

6.2. Pardavėjas turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį, jei Pirkėjas nepriima užsakymo iš kurjerio arba neatsiima iš pasirinkto paštomato.

6.3. Pardavėjas turi teisę atnaujinti šias Taisykles paskelbdamas apie tai internetinėje svetainėje Store24.lt. Taisyklės gali būti keičiamos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ar teisės normų pakeitimus.

6.4. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos. Pirkėjas turi teisę nesutikti su pakeitimais tokiu būdu prarasdamas teisę naudotis el. parduotuvės paslaugomis. Jei po Taisyklių pakeitimo Pirkėjas toliau naudojasi el. parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas su Taisyklių pakeitimais sutinka.

 1. Pardavėjo pareigos

7.1. Pardavėjas įsipareigoja įvykdyti užsakymą per terminus nurodytus prekių produktų kortelėse, laikant, kad užsakymo įvykdymo terminas yra ilgiausiai tiekiamos prekės esančios užsakyme tiekimo terminas. Į užsakymo vykdymo termino dienas neskaičiuojami savaitgaliai ir valstybinės švenčių dienos, t.y. prekių tiekimo terminas yra nurodytas darbo dienomis. Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą banko pavedimu, užsakymo įvykdymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo lėšų gavimo į Pardavėjo sąskaitą dienos. Apie vėluojantį užsakymo įvykdymo terminą Pardavėjas privalo informuoti Pirkėją iki Taisyklėse numatyto užsakymo įvykdymo termino pabaigos skambučiu arba Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu.

7.2. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas įvykdyti užsakymo, įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 darbo dienas Pirkėjui pasiūlyti kitą prekę iš el. parduotuvės katalogo arba sugrąžinti už užsakymą sumokėtus pinigus. Apie savo pasirinkimą gauti kitą prekę Pirkėjas informuoja Pardavėją el. paštu info@store24.lt arba tuo pačiu el. paštu pateikia prašymą grąžinti pinigus, kuriame būtinai nurodo savo asmens duomenis ir atsiskaitomosios sąskaitos numerį.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse numatytų reikalavimų.

 1. Sutarties kaina ir apmokėjimas

8.1. Prekių kainos el. parduotuvėje Store24.lt nurodomos eurais. Pirkimo-pardavimo sutarties kainą sudaro visų perkamų prekių suma ir, užsakymų pristatymo į Pirkėjo pageidaujamą vietą atvejais, transporto išlaidos.

8.2. Pirkėjas už el. parduotuvėje užsakytas prekes atsiskaito banko pavedimu, prisijungęs prie savo paskyros arba suvedęs mokėjimo kortelės duomenis priklausomai nuo užsakymo pateikimo metu pasirinkto apmokėjimo būdo. Prekės pristatomos tik Lietuvos teritorijoje. Atsiskaitydamas pavedimu, Pirkėjas privalo mokėjimo paskirties laukelyje nurodyti užsakymo numerį, kuris yra atsiunčiamas el. paštu Pirkėjui suformavus ir patvirtinus užsakymą.

 1. Prekių pristatymas

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes el. parduotuvėje Store24.lt, gali pasirinkti prekių pristatymo vietą į partnerių paštomatus arba gauti prekes Pirkėjo pageidaujamu adresu.

9.2. Prekių pristatymas yra mokamas.

9.3. Pristatymo kaina nustatoma kiekvienu užsakymu atskirai priklausomai nuo pasirinkto pristatymo būdo, užsakymo vertės ir prekių kiekio bei jų svorio.

9.4. Pirkėjui pasirinkus prekes pristatyti jo nurodytu adresu prekės pristatomos tik darbo dienomis nuo 8:00 iki 18:00 valandos. Pasirinkus prekių pristatymo vietą į partnerių paštomatus prekes galima atsiimti visą parą.

9.5. Užsakymas suruošiamas ir perduodamas kurjeriams per 1-4 darbo dienas nuo užsakymo suformavimo ir pilno apmokėjimo. Pristatymo laikas nuo perdavimo kurjeriams momento gali užtrukti 1-9 darbo dienas, priklausomai nuo pasirinkto pristatymo būdo ir Pirkėjo adreso.

9.6. Labai didelių gabaritų siuntiniams gali būti taikomas 26.99 Eur pristatymo mokestis. Apie šį mokestį Pardavėjas informuoja Pirkėją raštu arba telefonu prieš pristatydamas prekes ir tik Pirkėjui sutikus su pristatymo sąlygomis toks užsakymas yra vykdomas.

9.7. Pristatymams į Kuršių Neriją kurjeriu taikomas papildomas 30,25 Eur arba 48,40 Eur mokestis, priklausomai nuo krovinio svorio.

9.8. Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes pats, tais atvejais, kai Pirkėjas neturi galimybės priimti prekių, jas atsiimti gali Pirkėjo įgaliotas atstovas.

9.9. Prekių priėmimo metu Pirkėjas ar Pirkėjo atstovas privalo kartu su kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti prekių būklę ir prekių kiekį. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, prekių kiekio, asortimento neatitikimą (-us), Pirkėjas ar Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Taip pat būtina surašyti laisvos formos prekės pažeidimo aktą, kurį abi šalys turi patvirtinti savo parašais. Pirkėjas tokiu atveju privalo per 2 darbo dienas nuo pažeidimo akto surašymo informuoti Pardavėją apie pažeidimo akto pildymo faktą.

9.10. Pirkėjui ar Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo ir pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos, jei neįrodoma priešingai.

9.11. Atsiimant prekes iš kurjerio būtina pateikti užsakyme pateikto asmens tapatybę įrodantį dokumentą. Jei užsakymą formuojate savo vardu, bet prekės atsiimti negalėsite, tuomet užsakyme nurodykite kontaktinį asmenį, kurį įgaliojate priimti Jūsų užsakymą.

 1. Prekių garantija

10.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos specifikacijoje, kilus neaiškumams dėl prekių savybių papildoma informacija yra suteikiama teiraujantis el. paštu info@store24.lt.

10.2. Visoms parduodamoms prekėms taikoma gamintojo garantija. Jeigu gaunate nekokybišką prekę, galite mums gražinti ją iš karto arba vėliau užregistravę grąžinimo faktą https://store24.lt/grazinimai

10.3. Garantiją patvirtinantis dokumentas yra sąskaita faktūra ar kitas pirkimą patvirtinantis dokumentas.

10.4. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.335 straipsniu tuo atveju, kai Pirkėjas negali naudotis daiktais, kuriems yra nustatytas kokybės garantijos terminas, dėl nuo Pardavėjo priklausančių kliūčių, garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol Pardavėjas tas kliūtis pašalina, o garantijos terminas pratęsiamas tokiam laikui, kurį Pirkėjas negalėjo daiktu naudotis dėl trūkumų, jeigu pirkėjas tinkamai pranešė pardavėjui apie pastebėtus trūkumus. Naujoms pakeistoms prekėms arba komplektuojančioms detalėms suteikiama nauja gamintojo garantija.

 1. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (2014-07-22) dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo bei pačiomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.

11.2. Pirkėjas turi teisę per 14 dienų grąžinti Pardavėjui įsigytą kokybišką prekę tais atvejais, kai prekė buvo siunčiama Pirkėjo nurodytu adresu, t.y. kai Pirkėjas neturėjo galimybės tinkamai įvertini užsakytos prekės funkcionalumo ir savybių. Kokybiškų prekių grąžinimui arba pakeitimui Pirkėjas gali kreiptis užregistravęs grąžinimo faktą https://store24.lt/grazinimai.

11.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti Pardavėjui tik tokią prekę, kuri yra nepriekaištingos prekinės išvaizdos ir būklės (originali komplektacija, nepažeista pakuotė, tvarkinga).

11.4. Prekių grąžinimo atvejais galimas ir prekių pakeitimas analogiškomis prekėmis, priklausomai nuo aplinkybių bei sutikus ir (ar) pageidavus Pirkėjui.

11.5. Pinigai už grąžintas prekes yra pervedami į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą. Pinigai Pirkėjui grąžinami tokiu pat mokėjimo būdu, kokiu jis atsiskaitė už prekes, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio pinigų grąžinimo būdo ir dėl to nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų.

11.6. Jeigu Pirkėjas nėra patenkintas galutiniu Pardavėjo atsakymu, dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo, gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, adresu: Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, Lietuva, elektroniniu paštu: tarnyba@vvtat.lt, telefonu: (8 5) 262 6751, interneto svetainėje: www.vvtat.lt, jos teritoriniuose padaliniuose apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje: http://ec.europa.eu/odr/.”

11.7. Dėl nekokybiškų prekių grąžinimo ir pakeitimo Pirkėjas gali kreiptis užregistravęs grąžinimo faktą https://store24.lt/grazinimai.

 1. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

12.2. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo patirtus nuostolius, jei jie buvo patirti neatsižvelgus į Pardavėjo siūlymus ir rekomendacijas, taip pat šių Taisyklių nesilaikymą, nors galimybė su jomis susipažinti Pirkėjui buvo suteikta.

12.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus nuostolius.

 1. Neprastosios aplinkybės

13.1. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šias Taisykles nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 mėnesį, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti šias Taisykles.

 1. Apsikeitimas informacija

14.1. Pardavėjas visą su užsakymo vykdymu susijusią informaciją siunčia Pirkėjo paskyroje nurodytu el. pašto adresu.

14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo nurodytais el. pašto adresais.

 1. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šios Taisyklės yra sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

15.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo ar galiojimo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.